ДЕНИ 11

Tag: Захаросан мед

Захаросан мед

Медът понякога се намира в познатото „кристализирало“ или „захаросано“ полутвърдо или твърдо състояние. Причината за това е втвърдяването на една от трите съдържащи се в меда захари – глюкозата, която, като достигне ниво на пресищане, кристализира. Въпреки че по принцип кристализацията (захаросването) е нежелано състояние, като се използва метод за контролирана кристализация, захаросаният мед може